Fugle
Hjem Op Fugle Treklang

 

 

Senest opdateret 02-mar-2010.

Fugle

En af mine helt store interesser er fugle. Jeg har helt siden jeg var dreng interesseret mig for at se på fugle, og deltog for en del år siden i et kursus på aftenskolen i at kigge fugle og lærefuglestemmerne at kende. 

Her ved siden af en rørhøg, han. Ses om sommeren ved mark og eng, hvor den med sit elegante svæv kredser lavt over jorden, engen (ved vandløb) for at finde føde. Kendes på sin let v-formede vingestilling. Hunnen er overvejende brun.

Jeg er medlem af DOF (Dansk Ornitologisk Forening) http://www.dof.dk, hvor igennem jeg har været på flere interessante ture. En af de mest spændende var en ørnetur til Skåne, hvor vi så havørne, kongeørne og glenter bl. a. Derudover har jeg været med på tipperne og ved vadehavet.
Ugens fugl
Solsorten
 
Beskrivelse
Solsorten er Danmarks mest talrige ynglefugl. Hannen er helt sort med gult næb, mens hunnen er mørkebrun og har næb i samme farve. Ungfuglene af begge køn er brune med lyse pletter de første par måneder, efter de er blevet flyvefærdige. Solsortens sang består af bløde fløjtetoner, og er melodisk og meget varieret. Fuglene er i stand til at efterligne menneskeskabte lyde, men også andre solsorte, således at nabohanner kan synge de samme motiver, ligesom ungfugle kan overtage forældrenes sangmotiver. Når solsorten flygter, høres et meget iørefaldende, skingert kald. Fuglen har også et alarmkald i et meget højt toneleje, der bruges til at advare artsfæller mod rovfugle. Højfrekvente lyde er svære at stedfæste, og udsætter dermed ikke i så høj grad den kaldende fugl for fare, og benyttes som advarsel af mange forskellige fuglearter.
Levested

Solsorten forekommer i hele Europa bortset fra det nordligste Skandinavien, og østpå gennem det centrale Asien til Stillehavet. Helt frem til omkring 1880 forekom solsorten i Danmark blot i skove og kun fåtalligt, hvorfra den så småt begyndte at brede sig til byerne. I dag er bestanden tættest i villakvarterer og parker, mens bestanden er tyndere i løvskov og specielt granskov. Den er udbredt i hele Danmark, men forekommer mest talrigt i den østlige del af landet.

Hør stemmen på:
http://www.fugleinfo.dk/lex/
Se mere på: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php

LINKS!
Jeg fandt en hjemmeside med en del fotos og med lyd på såmænd.
Hjemmesiden finder du under  http://www.birdlink.dk  (Flemming Ahlmann).
Se også:
www.fugleinfo.dk
http://www.fugle-net.dk/index.htm
http://www.fugleognatur.dk/
http://www.netfugl.dk/

Lokalafdelingen af DOF: www.dofaarhus.dk


Et lille klip fra DOF´s hjemmeside!

FAKTA OM DANMARKS FUGLE:
Ca. 350 fuglearter forekommer jævnligt i
Danmark - som ynglefugle og som træk- og
vintergæster. 
Totalt er der set 435 fuglearter i Danmark. 
Ca. 190 arter yngler regelmæssigt. 
Af ynglefuglene er 85-100 arter (48%) for
tiden i fremgang. Ca. 30 arter (15%) er for
tiden stabile. 60-80 arter (37%) er for tiden
i tilbagegang. 
60 arter står på den danske "rødliste" over
truede og sjældne ynglefugle. 
Over 2000 naturområder er udpeget som
vigtige fuglelokaliteter. 

Copyright © DOF Senest opdateret: juni 17, 1999