Kursus
Hjem Op Forfatter Kursus Ingeniørhøjskolen RA Web Academy

 

 

I uge 39-2007 deltog jeg i kursus hos:

Validus Engineering AB
Staffanstorp, Sverige

Introduktion til softwaren CFdesign.

cfdesign: Upfont CFD

http://www.cfdesign.com/

Vi bruger programmet til strømningsopgaer generelt, strømning omkring profiler, i rør og ventiler, pumper, mm.

Vil du se hvad programmet kan er her en lille forsmag:

 

 

I uge 17-2001 deltog jeg i kursus hos:

http://www.fluent.com

 

her følger et referat:

Referat fra kursus hos FLUENT i Göteborg

23. til 26. april 2001

I forbindelse med mit samspilsprojekt med COTAS A/S har jeg netop deltaget i et kursus i Göteborg. Kurset blev afholdt hos firmaet FLUENT, som forhandler og udvikler såkaldte CFD-programmer (Computational Fluid Dynamics). EIT-afdelingen har i forbindelse med deres overbygningsuddannelse investeret i en licens på programpakken GAMBIT og FLUENT, og vi har så fået tilbuddet om at måtte bruge programmet på deres anlæg.

Kursusindhold

Kurset strakte sig over 4 dage opdelt i 2 forløb.

GAMBIT

De 2 første dage drejede sig om programmet GAMBIT, som er et 3D program til optegning af modeller og generering af net (meshing). Programmets tegnedel er et 3D-tegneprogram, som dog ikke er så avanceret som PRO-engineer. Heri optegnes modellen udfra den relevante kendte geometri, PRO-tegninger kan indlæses direkte i programmet i STEP-format. Efter at have optegnet geometrien indlægges det såkaldte net (mesh). Programmet er et finite volume program, og det vil sige at strømningsvoluminet opdeles i små elementer, som så beregningsprogrammet senere laver balanceberegninger på. Indlægning af nettet er vigtigt for beregningens nøjagtighed og man skal derfor nøje overveje målet med beregningen før nettet fastlægges. Denne del af arbejdet kan derfor være ret tidskrævende. På kurset fik vi en del vejledning i at lægge et hensigtsmæssigt net, det må ikke være så detaljeret at antallet af volumenceller bliver for stort og det skal være så fint, at man får den ønskede nøjagtighed.Vi gennemførte en del små øvelser på kurset. Det var planen, at jeg skulle forsøge at arbejde med en PRO-tegning af et ventilatorhjul fra det afgangsprojekt som er tilknyttet mit samspilsprojekt. Dette lykkedes desværre ikke, idet programmet afviste tegningen med den begrundelse at vores PRO-version er en undervisningsversion, det var jeg desværre ikke forberedt på.

FLUENT

De sidste 2 dage drejede sig om programmet FLUENT, som er selve CFD-programmet. Den aktuelle model med indlagt net indlæses i programmet og man udfører så beregninger på strømningen.

Programmet er meget avanceret og løser på hver enkelt delvolumen de aktuelle balanceligninger, dvs. energibalancer, massebalancer, strømningsligninger, turbulensligninger, m.m.

Programmet har 3 faser:

1) Pre-processing, som er forberedelse af modellen fra GAMBIT og definition af randbetingelser på vægge, indløb, udløb m.m.

2) Beregning, som er opsætning af beregningsmodellen med hensyn til beregningskonstanter og betingelser samt selve beregningen.

3) Post-processing, som er undersøgelse og billeder af strømningen samt konrol af om bereningen er konvergeret.

Programmet har et utal af anvendelses muligheder og vi prøvede på kurset nogle enkelte eksempler af. Her kan nævnes strømningen i en ventilator, strømning gennem en varmeveksler og strømning omkring et hydrofoil med tilhørende kavitationsundersøgelser.

Konklusion

Jeg synes mit udbytte af kurset var godt. Jeg skal så efterfølgende arbejde en del med programmet for at blive fortrolig med det. Jeg ser mange anvendelsesmuligheder for programmet i de kurser jeg underviser i på IHA og i forbindelse med projekter.

Med hensyn til underviserne på kurset synes jeg dog kvaliteten var lav. Der var mest tale om en gennemgang af Powerpoint shows som ligger i FLUENT´s standardprogram. Jeg kunne have ønsket mig at underviserne mere bevidst havde forberedt materialet til kursusdeltagerne med relevante modeller og eksempler. Men alt i alt et udbytterigt kursus.

Vil du vide mere om kurset eller/og CFD-programmet er du velkommen til at henvende dig til undertegnede eller du kan gå ind på FLUENT´s hjemmeside http://www.fluent.com.

Aage Birkkjær Lauritsen

27. april 2001