MIL
Hjem Privat Arbejde MIL

 

 

Har nu afsluttet uddannelsen, 17. juni 2004

MIL = Master i IKT & Læring
 

Se billedet af de nye mastere, mine studiekammerater! MIL04.pdf

 

Opbygningen af MIL-uddannelsen

1. års moduler

2. års moduler

 

Vi har i januar 2004 færdiggjort Modul 4. Opgaven i kursus 3 giver et forslag til en læringsomgivelse til et kursus i TD-M, TSDS som Søren Gundtoft står for.
Se opgaven her: M4k3-opgave
Vi har i juni 2003 færdiggjort vores projekt A, første års projektarbejde.
Titlen er:

Kompetence og kollaboration,
- en diplomuddannelse for ingeniører
Projektet beskriver vores  bud på tilrettelæggelse af den nye diplomuddannelse, TD-M, gennemført som CSCL, det vil sige Computer Supported Collaborative Learning, se projektrapporten på Projekt.pdf


Har i juni 2004 afsluttet uddannelsen med masterspecialet!
Titlen er:
 "
Designelementer for et virtuelt læringsmiljø til Ingeniørhøjskolen i Århus"
Vil du se nærmere på hvad det drejer sig om, er her en pdf-fil af opgaven! Specialet!