RA Web Academy
Hjem Op Forfatter Kursus Ingeniørhøjskolen RA Web Academy

 

 

 

Jeg underviser for Danfoss i grundlæggende køleteknik (Basic Refrigeration) i Virtual Classroom.
Undervisningen foregår fra Danfoss Web Academy, se nærmere om RA Web Academy på http://www.RA-Web Academy.com , og det "virtuelle klasseværelse" er i softwaren Interwise, se nærmere på http://www.interwise.com/solutions/eLearning.asp

 

 

 

 

 

Det seneste kursus gennemførte jeg her i efteråret 2003. 9 lektioner, med 10 deltagere fra England, Tyskland, Vietnam og Danfoss, Nordborg. Ellers kommer kursusdeltagerne fra det meste af verden, f.eks. Japan, Rusland, Ægypten, Sydafrika, Indien, etc.
Jeg har til dato gennemført 5 kurser og forventer at skulle undervise næste hold i foråret 2004.

På videnskabsministeriet findes en videopræsentation af det nye tiltag hos Danfoss. Ministeriet har taget os med på listen over succeshistorier!!
Kig ind og se min kollega Arne (på Web Academy) i gang med undervisningen i det "virtuelle klasseværelse". Victor som ses på videoen fra Singapore har i øvrigt deltaget på mit kursus tidligere.

Jeg havde et indlæg om projektet ved en IPN-konference 28/2 - 1/3:

Indlæg ved konferencen "IT og læring"
28. februar til 1. marts 2002

Herunder et sammendrag af mit indlæg ved "IT og læring".

Mit indlæg omhandlede min fjernundervisning for Danfoss i "Det virtuelle klasseværelse"

Indledning
I foråret 2001 indledte jeg et samarbejde med Danfoss, Nordborg vedr. undervisning på deres nyoprettede RA Web Academy.
Jeg skulle undervise i det virtuelle klasseværelse i grundlæggende køleteknik.
Undervisningen foregår 1 time ugentlig synkront. Alle deltagere er logget på klasseværelset og kan deltage via headset. Undervisningen er uden billede, deltagerne kan se undervisningsmaterialet på skærmen og kan høre min undervisning. Jeg kan så give hver enkelt deltager taleret og ret til at bruge tavlen.
Undervisningen foregår på engelsk.
Deltagerne kommer fra hele verden, mit første hold var fra Argentina, Irland, England og Nordborg. Deltagernes baggrund er meget forskellig men de fleste har kun meget lille køleteknisk erfaring. Der har været servicemedarbejdere, salgsmedarbejdere og teknisk personale, mm.
Der kræves forholdsvis nyt PC-udstyr, headset og internetopkobling af en vis hastighed, ISDN og alm. Modem kan anvendes. Derudover skal man have installeret det anvendte software, Interwise.

RA Web Academy
Undervisningen foregår via et nyoprettet web academy.
I RA Web Academy kan udover synkron undervisning også foregå IT-konferencer og møder.
Der kører i øjeblikket 4 kurser og der er flere under udvikling.
Se nærmere om opbygningen af Web Academiet på www.ra-webacademy.com

Klasseværelset, Interwise
Fra RA Web Academy logges på live communication og man kommer ind på Interwise Communication Center, en server der står i Schweiz.
Jeg har som underviser moderator softwaren og deltagerne har participants softwaren. Undervisningen foregår på et whiteboard og materialet er fortrinsvis PowerPoint slides med indlagte spørgsmål.
Der findes i klasseværelset alle nødvendige værktøjer til at tegne og skrive og tegne på tavlen samt pegepind mm.
Jeg styrer som underviser begivenhederne, dvs. Jeg styrer hvem der har taleret, den deltager der får taleret har samtidigt adgang til at bruge tavlen.
Deltagerne har i participants softwaren mulighed for at "række hånden op", svare ja/nej til stillede spørgsmål mm.

Erfaringer

Før: Opening a Web Class

bulletNøje kendskab til deltagerne mht. forudsætninger og ønsker skal indhentes før undervisningen starter. Jeg har bedt deltagerne om, inden 1. lektion at sende en præsentations-fil PowerPoint eller lignende.
bulletEn grundig lydcheck og check af udstyr er påkrævet.
bulletDet er et krav, at deltagerne er i besiddelse af det anvendte undervisningsmateriale. Det vil sige der kræves forberedelse.

Under: Conducting Web Lessons

bulletKlasseværelset fungerer generelt fint og jeg er efterhånden ved at være fortrolig med de fleste funktioner.
bulletDet er vigtigt med et tydeligt og forståeligt sprog (engelsk).
bulletEnsomt arbejde. En slags formaliserede lærermøder kunne være en ide.
bulletMaterialet i PowerPoint skal laves mere individuelt efter deltagernes forudsætninger og ønsker.
bulletDer skal arbejdes mere på interaktiv undervisning. Deltagerne er for passive.
bulletDer bør indlægges små øvelser i lektionerne

Faciliteter: Homeworking and Library

bulletFilstørrelse bringes ned, for at kunne uploade og downloade hurtigere og nemmere.
bulletHjemmearbejdet bør laves, dels som multichoise (som nu) og dels som mere udviklende specifikke opgaver til den gennemgåede tekst.
bulletDiscussion forum bør udnyttes!

Efter: Closing a Web Class

bulletMan bør overveje en slags afsluttende prøve efter sidste lektion.
bulletDer er problemer med at få tilbagemeldinger fra deltagerne

Anvendelsesområder

bulletLangdistanceundervisning
bulletEfteruddannelse
bulletAndet

Svagheder

bulletDa man ikke har visuel kontakt, mangler man alt det som normalt gør undervisningen levende, såsom mimik, attituder, personlig kontakt ved at bevæge sig rundt i klassen, mm.
bulletDen sociale kontakt de studerende imellem mangler.
bulletUndervisningsformen er "tekniktung"´, hvilket kan gå lidt ud over spontaniteten og underviserens engagement (focus er meget på teknikken).

Styrker

bulletMange kan undervises samtidigt trods stor geografisk afstand, der spares rejseomkostninger (men undervisningsformen er til gengæld ikke billig!).
bulletMange små afdelinger rundt om i verden, som ikke har selvstændige kursusfaciliteter kan få efteruddannelse.
bulletMedarbejdere, som ellers aldrig vil blive sendt til Nordborg, får muligheden for at få undervisning.
bulletDer skabes kontakt mellem de mange afdelinger Worldwide.

Fremtiden

Alt tyder på, at mange større firmaer og undervisningsinstitutioner vil anvende denne type undervisning mere og mere.