Finn Overgaard Hansen
Ingeniørdocent, civilingeniør
Embedded Systems,
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

 

Initialer:

FOH

FOH

Kontor:

Edison 305, Finlandsgade 22,
8200 Aarhus N

Telefon:

Direkte.: +45 5189 1747

E-mail:

foh @ ase.au.dk 

Fagområder:

  • Distribuerede realtidssystemer
  • Indlejrede realtidssystemer
  • Kravspecifikation vha. Use Case teknikken
  • Objektorienteret Analyse og Design med UML
  • Arkitektur og Design Patterns
  • Objektorienteret programmering i C++
  • SW udviklingsprocesser & Systematisk Program-Udvikling (SPU)
  • System of Systems (SoS)
  • System Modellering med SysML

 

Aktiviteter:

Civilingeniøruddannelsen i Computerteknologi/
Master's degree in Computer Engineering

Last finalized EU-project:
        e-Stockings (2012-2015)

Publikationer og foredrag