Dampmaskinens virkemåde

Newcommens første idé:

En dampdrevet vandpumpe: 1) Damp sendes ind i beholderen samtidig med at stemplet kører op. 2) Dernæst sendes kold vand ind i cylinderen, hvorved 3) dampen kondenserer. Herved bliver trykket meget lavt i cylinderen, lavere end atmosfæretrykket (der virker oven på stemplet) og stemplet presses ned (at stmosfæretrykket). Når stemplet går ned, hæves løftestangen (til venstre), og det er sidstnævnte, der trækker pumpen i bunden af mineskakten.

 

Sådan virker en dampmaskine

Når "glideren" (det gule stempel) er til venstre, sendes højtryksdamp (rødt) ind i arbejdscylinderens højre del. Samtidig er der åben for afstrømning af lavtryksdampen fra arbejdscylinderens venstre del via en udsparring i gliderens nederste del.

 

og en Stirlingmaskine virker - i princippet - sådan